Показати всі рубрики
сторінка 1 з 3123

реструктуризація

Реструктуризація виступає ефективним інструментом погашення боргу, який передбачає зміну початкових умов видачі позик або боргів (розміру платежу, термінів) для відновлення матеріального становища та фінансової спроможності фізичної особи-боржника.

У згоді з законом, регулює банкрутство громадян (фізичних осіб), финуправляющий на початковому етапі всім відомим кредиторам направляє рішення суду про визнання обґрунтованим заяви та організовує первинне збори кредиторів і позикодавців, де вони висувають вимоги до фізичної особи-боржника, які включають до реєстру. Термін направлення претензій — 60 днів від дати опубликований даних про банкрутство в Єдиний федеральний реєстр банкрутств.

По завершенню цього терміну виділяється 10 днів на створення плану реструктуризації заборгованості наиьольшим терміном дії 3 року. При банкрутство даної мірою можуть скористатися громадяни, які:

 • не визнавалися раніше банкрутами
 • не підлягали за економічним злочинам кримінальної відповідальності
 • мають регулярні доходи

Проект узгоджується займодателями (кредиторами), які включені до реєстру, після цього передається для затвердження в судовий орган. Затверджений і узгоджений план є керівництвом до дії, направляється для контролю виконання фінансового керуючому, також позичальникам і кредиторам для відомості.

Наслідки прийняття плану реструктуризації:

 • скасування забезпечувальних заходів
 • відсутність можливості пред'явити претензії про відшкодування збитків, які спричинені реструктуризацією
 • неможливість нарахування неустойки за зобов'язаннями, які включені до заходу, штрафів

По закону, коли закінчився термін реалізації заходів, які передбачаються планом, фінансовий керуючий ініціює скасування документа за допомогою звернення в судовий орган. До заяви додаються детальний звіт про виконання плану та отриманий результат. Судовий орган виносить рішення:

 • боржник при залишку непогашеної заборгованості оголошується банкрутом, вводять реалізацію майна
 • при повному погашенні боргів про закінчення справи про банкрутство

Реалізація майна

Згідно з законом про банкрутство, все майно боржника, яке є власністю на день оголошення реалізації майна – конкурсна маса. Винятком є майно, на яке не можна звернути стягнення відповідно зі ст. 446 цивільного процесуального кодексу:

 • земельні ділянки, крім майна, коли воно є предметом іпотеки і на нього відповідно до законодавства про іпотеку можна звернути стягнення;
 • жиле приміщення, коли для громадянина-боржника і членів його сім'ї, разом проживають у власному приміщенні, воно — єдине придатне для постійного проживання приміщення, крім майна, коли воно є предметом іпотеки і на нього відповідно до законодавства про іпотеку можна звернути стягнення;
  майно, яке необхідно для професійних занять громадянина-боржника, крім предметів, вартість яких більше ста мінімальних розмірів оплати праці, які встановлені федеральним законом;
 • предмети вжитку та звичайної домашньої обстановки, речі індивідуального користування (взуття, одяг, інші), крім коштовностей та інших предметів розкоші;
 • насіння, які необхідні для чергового посіву;
 • використовувані для цілей, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, робочий, молочний, племінна худоба, кролики, олені, бджоли, птах, корми, які необхідні для їх утримання до вигону на пасовища (виїзду на пасіку), а також господарські споруди та будівлі, які необхідні для їх утримання;
 • паливо, яке необхідно сім'ї громадянина-боржника для опалення свого житлового приміщення протягом опалювального сезону та приготування щоденної їжі;
 • гроші та продукти харчування на загальну суму не менше встановленої величини прожиткового мінімуму самого громадянина-боржника та осіб, які перебувають на його утриманні;
 • державні нагороди, призи, пам'ятні і почесні знаки, якими нагороджується громадянин-боржник;
  засоби транспорту та інше майно, необхідне громадянину-боржнику зважаючи на його інвалідності.

Фінансовий керуючий проводить опис майна, яке належить боржнику, оцінює його вартість, стан, формує реєстр, після цього у місячний термін:

Виробляє оцінку майна згідно з діючими ринковими цінами на дату проведення оцінки, з вирахуванням природного зносу

Визначає терміни реалізації, розробляє заходи, погоджує їх з кредиторами
Направляє на затвердження в суд узгоджений пакет документів.

Збори кредиторів, державний орган чи боржник мають право оскаржити результати оцінки або скористатися послугами незалежного оцінювача. Витрати по оплаті покладають на осіб, які голосували на користь його залучення. Після затвердження пакету документації судом та винесення необхідного визначення, матеріальні цінності реалізують на публічних торгах згідно з Цивільним кодексом РФ. Закон про банкрутство (неспроможності) передбачає різний підхід для категорій майна: ціною до 100 000 рублів — метод реалізації вибирається на розсуд учасників процесу

Нерухомість, інші цінності вартістю від 100 000 рублів реалізують тільки на аукціонах відкритого типу.

Фінансовий керуючий, виконуючи продаж цінностей боржника, від його імені має право:

 • Проводити операції з банківськими рахунками, депозитами, для оптимізації дій з продажу
 • Для розрахунків з покупцями розпоряджатися коштами на рахунках.

Нереалізоване майно фізичної особи, яке кредитори не бажають зарахувати в натуральному вигляді, необхідно повернути власникові із зменшенням боргу на його вартість. Громадянин відновлюється в правах власності на нього після закінчення процедури банкрутства.

У цій категорії можна ознайомитися з матеріалами про банкрутство юридичних і фізичних осіб, з актуальністю на рік.